Secția de Pompieri Moldova Nouă va avea operațional un echipaj SMURD de prim ajutor de tip B2!

Secția de Pompieri Moldova Nouă va avea operațional un echipaj SMURD de prim ajutor de tip B2!

Secția de Pompieri Moldova Nouă va avea operațional un echipaj SMURD de prim ajutor de tip B2!

Descrierea situației actuale
La nivelul județului Caraș-Severin, la această dată, sunt operaționalizate echipaje de prim ajutor doar la patru din cele cinci subunități de intervenție, respectiv la Detașamentele de Pompieri Reșița și Caransebeș, Secția de Pompieri Oravița și Garda de Intervenție nr. 2 Bozovici. Primele echipaje au fost operaționalizate în anul 2012, însă la Secția de Pompieri Moldova Nouă nu s-a putut realiza acest lucru întrucât clădirea în care funcționează subunitatea nu permitea amenajarea unor spații care să îndeplinească cerințele minime prevăzute de normele de sănătate publică pentru unitățile SMURD.
Pe parcursul anului 2023 au continuat demersurile privind creșterea capacității de răspuns și eficientizarea acțiunilor pentru gestionarea situațiilor de urgență, întocmindu-se documentele necesare pentru operaționalizarea unui echipaj SMURD în raionul Secției de Pompieri Moldova-Nouă.
Astfel, cu sprijinul autorităților locale, au fost identificate soluții care să ajute la operaționalizarea unui echipaj de prim ajutor și la Secția de Pompieri Moldova Nouă, echipajul urmând să își desfășoare activitatea, începând cu data de 28 februarie 2024, în clădirea spitalului orășenesc1. Spațiile respective permit desfășurarea activității echipajului SMURD în condiții optime, îndeplinind cerințele stabilite prin normele de sănătate publică pentru unitățile SMURD. Funcționarea echipajului în aceste spații ar fi temporară întrucât inspectoratul nostru va fi beneficiarul unei construcții administrative noi, cu spații dedicate SMURD, obiectiv de investiții finanțat prin intermediul proiectului „Consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență” derulat de IGSU.
Menționăm faptul că deținem atât resursa fizică (Ambulanță tip B2 din rezerva operativă), cât și cea umană, întrucât peste 40 dintre subofițerii încadrați la această gardă de intervenție au parcurs cursul de prim ajutor calificat și descarcerare.

Premergător operaționalizării echipajului de prim ajutor B2 la sediul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă și alocarea la cazuri a acestuia, întregul personal paramedical, încadrat la nivelul subunității, a desfășurat sesiuni de pregătire care au inclus activități practice pe linia primului ajutor calificat, inclusiv în ceea ce privește pregătirea și predarea pacientului la camera de gardă. De asemenea, echipajele au participat, în perioada de pregătire, la intervenții, atât în raionul de intervenție al Detașamentului de Pompieri Reșița, cât și în raionul de intervenție al Secției de Pompieri Moldova Nouă, împreună cu echipajul SMURD din Reșița, respectiv cu echipajul Serviciului Județean de Ambulanță din Moldova Nouă.
Aspecte în plan operațional
Printre particularitățile existente în raionul de intervenție, cele mai importante în plan operativ sunt distanțele foarte mari față de celelalte subunități de intervenție și faptul că teritoriul cuprins în raionul de intervenție este izolat de restul județului prin formele de relief înalte, iar căile de comunicații sunt puține și greu accesibile.
Raionul de intervenție, cu o suprafață de 829,35 km2, se desfășoară de-a lungul defileului Dunării (Clisura Dunării), pe malul stâng al acestuia, de la Baziaș (intrarea fluviului în țară) până la limita cu județul și cuprinde 8 UAT-uri, respectiv 1 oraș și 7 comune (cu satele și cătunele aparținătoare), multe dintre acestea fiind situate la altitudini înalte, în zone izolate, greu accesibile.
Forma de relief predominantă este reprezentată de munți (Munții Locvei). Astfel, localitățile sunt dispuse până la altitudini de peste 600 m, fiind unele dintre cele mai izolate așezări din județul Caraș-Severin, cu drumuri greu accesibile. Zona se remarcă printr-o bogată rețea hidrografică formată din cursuri mici de apă ce se varsă în fluviul Dunărea.
Principala arteră de circulație rutieră este DN57, construit pe malul Dunării. Acest sector de drum, circulat tot mai mult de turiști în ultimii ani, este extrem de dificil fiind mărginit de Dunăre și versanți montani.

Nr.

crt.

Localități din raionul de intervenție

Populație, conform PAAR 2023

Suprafață

(km2 )

1.

Oraș Moldova Noua

12558

829,35

2.

Coronini

1948

3.

Socol (Socol și Baziaș)

947

4.

Sichevița

1998

5.

Pojejena

2661

6.

Berzasca

2459

7.

Gârnic

1286

8.

Cărbunari

820

Total:

24677

829,35

Citește și: Noi dotări ale pompierilor militari cărășeni cu mijloace de luptă împotriva incendiilor
Un alt drum important este DN 57A, prin care se face legătura cu Serbia. Alte drumuri importante sunt DJ 571 și DJ 571A, care fac legătura cu localitățile din zona de munte. Gradul de practicabilitate a acestora este unul redus atât din cauza reliefului (drumuri în pantă, cu numeroase serpentine), cât și din cauza stării tehnice a acestora.
Raionul de intervenție cuprinde un teritoriu vast al Parcului Natural Porțile de Fier, un obiectiv turistic important din această parte a țării, și este mărginit de Fluviul Dunărea pe o lungime de peste 60 km. Potrivit evidențelor puse la dispoziție de Consiliul Județean Caraș-Severin, în raion există un număr de circa 500 locuri de cazare, însă numărul celor care vizitează/tranzitează teritoriul în scop turistic este în creștere, iar producerea unui eveniment cu victime multiple ar putea implica dificultăți în asigurarea unui răspuns rapid în zona Clisurii Dunării, iar operaționalizarea acestui tip de echipaj va aduce beneficii importante atât locuitorilor din Clisura Dunării, cât și turiștilor.
1 HCL Moldova Nouă nr. 40 din 31.05.2021 de dare în folosință gratuită a spațiilor respective

Lasă un răspuns