Primăria Vrani informează agricultorii

Primăria Vrani informează agricultorii

Primăria Vrani informează agricultorii

!!!În atenția agricultorilor!!!
Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in conformitate cu prevederile OG nr. 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, în perioada 29 ianuarie – 08 martie 2024 inclusiv, beneficiarii pot depune cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal.
Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafaţă și este de echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăşi echivalentul în lei a 280.000 euro.
Pentru acordarea grantului direct, solicitanții trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziție de către APIA însoţită de copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.
Citește și: ANUNȚ PUBLIC – Comuna VRANI
Solicitantii trebuie să se asigure că este activ contul bancar comunicat la APIA până la data de 30 iunie 2024.
Grantul se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2023, pentru minimum 1ha cu una sau mai multe dintre culturile: grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovăz de toamnă, rapiță de toamnă.
Beneficiarii pot solicita grantul care se acordă dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate, în mod cumulativ:
a) au depus o cerere de plată în anul 2023, pentru o suprafaţa determinată de minimum 1 ha, pentru una sau mai multe dintre culturile grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovâz de toamnă, rapiță de toamnă, până la termenul limită de depunere din anul 2023;
b) nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
Cererile se vor depune la sediul APIA Centrul județean Caraș-Severin, situat în Reșița, Piața Republicii, nr. 28.
Primăria Comunei Vrani

Lasă un răspuns