Preocupările Comitetului Consultativ de Dialog Civic: persoanele vârstnice și liceenii!

Preocupările Comitetului Consultativ de Dialog Civic: persoanele vârstnice și liceenii!
Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 30 septembrie 2020, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I următoarele:
– şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordinea de zi:
Ordinea de zi a cuprins următoarele teme de abordat:
1. Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică şi în magazine la comercializarea produselor alimentare uşor perisabile.
2. Măsuri întreprinse de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin pentru recuperarea arieratelor bugetare.
3. Informare privind modul de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor gratuite și compensate în tratamentul ambulatoriu.
4. Diverse.
Ședinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 11,00, având următoarea ordine de zi:
1. Informare cu privire la activitățile de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților în conformitate cu O.G. nr.129/2000, privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
2. Informare privind constituirea numărului de clase (clasa a IX liceu tehnologic și învățământ profesional) conform planului de școlarizare din județul Caraș-Severin pentru anul școlar 2020-2021.
3. Diverse.
– Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 26.08.2020.
Prefectul Cristian Gâfu a cerut tuturor celor prezenţi o sinteză pe anul 2020 în care să prezinte aspectele negative şi dificultăţile pe care le-au întâmpinat, cu scopul de a se putea lua măsuri din timp şi de a se găsi soluţii pentru o eficienţă sporită în anul următor.
De asemenea, prefectul a ţinut să felicite persoanele vârstnice cu ocazia „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice“, care se celebrează mâine, 1 octombrie, urându-le multă sănătate şi mulţumindu-le pentru tot ce-au făcut de-a lungul vieţii.

Lasă un răspuns