Viza de flotant se poate obține în format electronic ?

Viza de flotant se poate obține în format electronic ?

Viza de flotant se poate obține în format electronic ? Pe lângă modalitatea actuală de a obține mențiunea privind stabilirea reședinței, adică viza de flotant, respectiv la cerere, va fi introdusă și posibilitatea de a o obține automat, la mutarea într-o locuință închiriată, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbaterea senatorilor.

Viza de flotant se va putea obține automat, în format electronic, doar în cazul contractelor de închiriere declarate la autorități.
Printre altele, proiectul de lege înregistrat recent la Senat pentru dezbatere vizează modificarea OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu scopul de a facilita obținerea vizei de flotant.

Astfel, se va reglementa posibilitatea de a obține viza de flotant și în mod automat, nu doar la cerere, ca acum.

Așadar, potrivit documentului, menţiunea privind stabilirea reşedinţei se va înscrie în actul de identitate:

  • la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară, adică varianta actuală;
  • automat, în format electronic, prin schimbul de informaţii dintre organul fiscal competent şi serviciul de evidenţă a persoanelor competent, utilizând un formular standardizat, elaborat în acest sens, care conţine informaţiile necesare eliberării vizei de reşedinţă pentru persoanele care închiriază bunuri imobile cu destinaţia de spaţii de locuit.
Apoi, proiectul prevede și majorarea valabilității vizei de flotant. Mai exact, viza va putea fi acordată pe o perioadă ce nu va putea depăși termenul de valabilitate al actului de identitate. Acum, mențiunea privind stabilirea reședinței se acordă pe perioade de până la un an.

De obținerea automată a vizei de flotant vor putea beneficia doar persoanele care închiriază spaţii de locuit în baza unui contract de închiriere ce a fost depus la organul fiscal competent.

Cei ce nu vor dori emiterea automată a vizei de reşedinţă vor trebui să anunțe serviciul pentru evidenţa persoanelor pe raza căruia se află locuința pe care o închiriază.

„Prelungirea contractului de închiriere se consemnează de către organul fiscal competent, la solicitarea proprietarului bunului imobil cu destinaţia de spaţiu de locuit închiriat, şi se transmite către serviciul de evidenţă a persoanelor competent, în vederea prelungirii valabilităţii vizei de reşedinţă la adresa respectivă”, scrie în viitoarea lege.

Citește și:S-a aprobat calendarul alegerilor din 2024

Pentru obținerea automată a vizei de flotant, organul fiscal la care s-a înregistrat contractul de închiriere va transmite serviciului pentru evidenţa persoanelor informaţiile legate de bunul închiriat şi locatarii care închiriază respectivul bun imobil cu destinaţia de spaţiu de locuit.

Viza de reşedinţă nu va mai fi valabilă:

    • din oficiu:
    • la expirarea termenului de valabilitate;
    • prin transmiterea, de către organul fiscal competent, către serviciul de evidenţă a persoanelor competent a consemnării de încetare a contractul de închiriere, aşa cum a fost aceasta declarată de către proprietarul respectivului bun imobil;
    • la cererea solicitantului, în baza documentelor justificative.
În plus față de cele prezentate, proiectul vizează și reducerea impozitului pe chirii în cazul persoanelor fizice care închiriază o singură locuință, ce nu este mai mare de 100 m2.

Lasă un răspuns