Se apropie examenele de certificare profesională!

Se apropie examenele de certificare profesională!

Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare din județul Caraș-Severin, este programat la finele lunii iunie 2020.

Este vorba de 696 de elevi înmatriculați în anii terminali, iar graficul de desfășurare a examenului de certificare cuprinde, înscrierea candidaților care va avea loc în perioada 22 – 26 iunie 2020 și desfășurarea probei practice – realizarea și susținerea unui proiect pe durata ultimului semestru, între zilele de 29 iunie – 7 iulie 2020.

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, va avea loc în sesiunea august 2020 și cuprinde perioadele:

– Înscrierea candidaților: 3 – 7 august 2020;

– Desfășurarea probei practice – realizarea și susținerea unui proiect pe durata ultimului semestru: 10 – 18 august 2020;

Astfel, un număr de 489 de elevi, absolvenți ai anului doi de studiu, vor susține examenul pentru calificarea în următoarele meserii: maistru construcții civile, industriale și agricole, creator – proiectant îmbrăcăminte, proiectant decorațiuni interioare, maistru mecanic, tehnician aparate electromedicale, tehnician electroenergetician, tehnician produse finite din industria lemnului, tehnician activități de agroturism montan, asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație, tehnician în activități de secretariat, asistent de gestiune în transporturi, tehnician silvic, tehnician proiectant în construcția de mașini, tehnician tehnolog mecanic, tehnician transporturi auto interne și internaționale, tehnician diagnostic auto.

Dintr-un total de 207 elevi absolvenți ai anului 3 de studiu, 46 elevi din 3 unități școlare (Colegiul Naţional „Mircea Eliade“ Reşiţa, Colegiul Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa și Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeș) sunt absolvenți care vor susține examenele pentru asistent medical de farmacie, în timp ce 61 elevi din 5 unități școlare (Colegiul Naţional „Mircea Eliade“ Reşiţa, Colegiul Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeș, Școala Postliceală „Henri Coandă” Moldova Nouă și Școala Postliceală Sanitară „Banatul” Caransebeș) vor susține examenul de absolvire pentru asistent generalist.

Detaliile privind examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare din județul Caraș-Severin, ne-au fost oferite de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, prin purtătorul de cuvânt, prof. Ion Chiosa.

UPDATE: 13 IUNIE 2020, ORA. 14,45.

Conform ordinului ministerului nr. 4.494 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014:

Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă în realizarea şi susţinerea unui proiect. Proba practică şi proba scrisă se echivalează.

Susţinerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face online.

În situaţiile în care elevii nu deţin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane şi/sau nu au conexiune la internet şi nu este posibilă organizarea susţinerii on-line a proiectului, unitatea/instituţia de învăţământ, centru de examen, va asigura condiţiile necesare desfăşurării probei cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaţilor care nu pot susţine examenul de certificare on-line. Candidaţii vor intra în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută.

Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, pentru fiecare candidat se completează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator

Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul.

Prin derogare de la prevederile alin. (5), pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ.

Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice care se consemnează în Fişa de echivalare a probei practice.

Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemnează în Fişa de echivalare a probei scrise.

Lasă un răspuns