Doi profesori au absentat azi la examenul de definitivat

Doi profesori au absentat azi la examenul de definitivat

Profesorii debutanți care aspiră la o carieră didactică în învățământul preuniversitar au susținut astăzi, 22 iulie,  examenul de DEFINITIVAT.

În județul Caraș-Severin s-au înscris 67 de candidați pentru 19 discipline de examen, din care doi au absentat în această dimineață, câte unul la disciplina de educație fizică și sport, respectiv la turism și servicii. Numărul candidaților repartizați în săli a fost  în acord cu normele de respectare a distanțării fizice, maximum 10 persoane.

Candidații au avut la dispoziție patru ore pentru a rezolva subiectele. Proba  a debutat la ora 10.

Primele rezultate se fac publice miercuri, 29 iulie, prin afișare la unitatea școlară desemnată centru unic de examen, respectiv la Colegiul Național „Diaconovici Tietz” din Reșița, pe site-ul Ministerului Educației și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

Definitivatul este examenul care le oferă candidaților promovați dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Cei care nu promovează examenul de definitivat pot să fie angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant și se se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică pedagogică de un an școlar.

Profesorii care promovează examenul de definitivat depășesc stadiul de debutant în învățământ și pot evolua în carieră prin obținerea gradelor didactice: gradul didactic II și gradul didactic I.

Pentru a fi declarat promovat la definitivat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8. Aceasta se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen.

Spre deosebire de examenul de definitivat, concursul de titularizare, care va avea loc in data de 29 iulie 2020 în patru centre de examen organizate la nivelul județului Caraș-Severin pentru cei 399 de candidați înscriși, reprezintă examenul de angajare în învățământul preuniversitar pe perioadă determinată pentru candidații care obțin cel puțin nota cinci sau pe perioadă neterminată (titular în învăţământ) pentru candidații care obțin cel puțin nota șapte, pe cele 1354 de posturi vacante (din care 292 complete/cu normă întreagă și 1062 incomplete).

Toate aceste date ne-au fost transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, prin purtătorul de cuvânt, Inspector de specialitate prof. Ioan Chiosa.

FLORIN ȘTIUBE

Lasă un răspuns