Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița – Liceul unde performezi sigur!

Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița – Liceul unde performezi sigur!

Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița – Liceul unde performezi sigur!

Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița vine cu o ofertă atrăgătoare și diversificată, ce pune accentual pe dezvoltare fiecărui elev, oferind cunoștințe și abilități diverse. Cunoscând cele ce vă vom expune mai jos nu putem decât să ne alăturăm sloganului școlii care ne îndeamnă: „Fii bun alături de cei mai buni!”

Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița - Liceul unde performezi sigur!

Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița vine în întâmpinarea viitorilor liceeni cu un pachet educațional complex care îl poate ajuta pe absolventul acestor clase să ajungă la universități prestigioase din țară și străinătate. Pentru clasele de liceu porțile școlii sunt deschise atât pentru absolvenții de gimnaziu din Reșița, cât și pentru cei din județ, și chiar din țară, fiindcă aici funcționează specializări unice la clasa a IX-a.
Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița – Liceul unde performezi sigur!

Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița - Liceul unde performezi sigur!

În anul școlar 2024-2025 vor funcționa aici trei clase, cu următoarele specializări: două clase cu profil umanist (Filologie – cu un opțional de Jurnalism și Filologie bilingv – Limba engleză), dar și o clasă pentru profilul real cu specializarea Științele Naturii – Limba engleză intensiv.
Citește și: „Fii bun alături de cei mai buni!” la Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița 

Acestă unitate de învățământ s-a impus de-a lungul timpului prin rezultatele școlare ale elevilor, prin numeroase proiecte și programe locale, județene, naționale și internaționale. Întâlnirile organizate la Eliade cu scriitori, oameni de cultură, lansările de carte, parteneriatele cu instituțiile de cultură au creat un soi de emulație și au conturat latura umanistă a școlii. Nu întâmplător s-a spus că dacă Reșița e supranumită „orașul cu poeți”, Eliade e „liceul cu poeți”.

Aici se susțin de ani de zile examenele Cambridge pentru atestatele în limba engleză. În funcție de pasiunile și înclinațiile fiecărei generații de absolvenți, la Eliade au fost organizate cercuri și cursuri opționale de teatru, jurnalism, lectură, creație, fotografie, pictură, handbal, fotbal, a funcționat și funcționează o echipă de dansuri sau de majorete etc.
Numeroasele excursii tematice și tabere școlare organizate cu elevii în țară, dar și peste hotare (Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovenia, Grecia, Serbia etc.) au contribuit întotdeauna la realizarea coeziunii între elevi, între profesori și elevi.

Având în vedere orientarea umanistă a școlii dată de rezultatele deosebite din ultimii ani, precum și preferința tot mai multor elevi pentru studiul umanist, din anul școlar următor vor funcționa două clase de profil umanist.
Clasa de Filologie și-a creat deja o tradiție recunoscută la Eliade. Numeroasele premii obținute la concursurile de literatură și creație literară, participarea la concursuri de argumentare, dezbatere, interpretare și teatru, revistele apărute în școală, cercurile de lectură, literatură sau fotografie, studiul istoriei și al limbilor străine, predarea jurnalismului ca disciplină opțională au conturat de-a lungul ultimelor trei decenii un specific recunoscut al claselor de liceu.
Clasa de Filologie Bilingv –Limba engleză are a fost reînființată anul trecut. Acest profil presupune studierea limbii engleze în regim intensiv, predarea unor materii în limba engleză (Geografia și Istoria spațiului anglo-saxon) un curs de Cultură și civilizație. E singura clasă de acest fel la nivel de județ, iar anul trecut concurența a fost puternică pentru ocuparea celor 26 de locuri.

Clasa de Științele Naturii – Limba engleză intensiv orientează elevii spre studiul real, asigurând continuarea parcursului educațional inclusiv prin Școala postliceală existentă în cadrul colegiului, dar, desigur, și pentru specializări care pot fi continuate în cadrul studiilor universitare.

Lasă un răspuns