Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Băile Herculane titular al proiectului ”Modernizare străzi în orașul Băile Herculane, Jud. Caraș-Severin”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi în orașul Băile Herculane, Jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în:

 

Denumire strada

Str. 1 Trandafirilor – pod Pecinișca

Str. 2 Pecinișca2 – intre DN67 D si proprietăți Muller – Stoichescu)

Str. 3 (Pecinișca 3 – intre DN67 D si zona PUZ Aquapark)

Str. Trandafirilor (Sala de sport)

Str. Uzinei

str. Pecinisca 1 (Păstrăvărie)

str. Coronini Tronson1

str. Coronini Tronson2

str. Siminicea

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 și vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediutui Caraș-Severin.
Primar,
Cristian Miclău

Lasă un răspuns