Se vor putea cere bani pentru mai multe activități de renovare a blocurilor, nu doar pentru izolarea termică

Se vor putea cere bani pentru mai multe activități de renovare a blocurilor, nu doar pentru izolarea termică
Se vor putea cere bani pentru mai multe activități de renovare a blocurilor, nu doar pentru izolarea termică. Pentru a stimula creșterea ratei de renovare a blocurilor, autoritățile au stabilit, printr-o ordonanță , să crească numărul activităților pentru care se pot primi bani de la stat și care vizează creșterea eficienței energetice a imobilelor de locuințe.

Printre altele, se vor putea primi bani de la stat pentru lucrări de modernizare a instalațiilor de iluminat din spațiile comune ale blocului. Pentru montarea sau înlocuirea sistemelor de ventilație și pentru înlocuirea ascensoarelor sau modernizarea instalațiilor electrice și de apă. În plus, toate cheltuielile legate de elaborarea documentelor necesare vor putea primi finanțare și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Totuși, pentru ca măsurile să se poată aplica efectiv e nevoie de apariția unor norme metodologice în acest sens.

Citește și :De la data de 1 aprilie, serviciile medicale acordate de medicii de familie vor fi extinse

Concret, pe lângă cele de pe lista de lucrări de intervenție ori activități eligibile deja existente pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, de-acum, cel puțin teoretic, pot fi ceruți bani și pentru:

  • lucrări care au ca scop asigurarea calității aerului interior prin montarea/ repararea/ înlocuirea instalației de ventilare, inclusiv în spațiile comune, respectiv prevederea de soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;
  • lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în spațiile de utilizare comună ale clădirii;
  • montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
  • lucrări de instalare a infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice, pentru fiecare loc de parcare, care să permită instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice.
Lucrări eligibile ce vizează instalațiile de iluminat din spațiile comune ale blocurilor sunt de-acum reabilitarea sau modernizarea instalației de iluminat. Aceasta se face prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate. Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED. Și instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare sau prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

Totodată, blocurile pot să înlocuiască cu bani de la stat ascensoarele, instalațiile electrice și de apă, de scurgere a apei pluviale și de canalizare cu sisteme mai moderne și mai eficiente.

Înainte, potrivit OUG 18/2009, era posibilă doar “repararea/ înlocuirea, după caz, a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane” cu bani de la stat. Apoi, față de lista anterioară de lucrări de reabilitare termică a anvelopei, prin OUG-ul de față s-a stabilit introducerea următoarelor lucrări eligibile:

  • izolarea termică a planșeelor sau a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;
  • asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a anvelopei clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace cu asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.

Sursa :legislație.just

Lasă un răspuns