Primarul Românu ridică standardele locuințelor!

Primarul Românu ridică standardele locuințelor!

Unul din obiectivele din cadrul proiectului derulat de Primăria Anina pe finanțare din fonduri europene „Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu populație aparținând minorității rome din Anina, județul Caraș-Severin” este îmbunătățirea condițiilor de locuit a populației aflată în grupul țintă. Astfel, au fost începute lucrări de reabilitare a blocului G2, str. Uzinei, care se vor ridica la valoarea de 799.877 lei.

Până la ora actuală au fost executate lucrări de refacere a șarpantei și învelitorii blocului (întregul acoperiș), construirea de coșuri de fum pentru fiecare locuință, înlocuirea rețelelor de canalizare, înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie eficientă din punct de vedere energetic.

 

Prin acest proiect european, primarul orașului Anina, dl. Gheorghe Românu dorește să îmbunătățească continuu condițiile de locuit pentru cetâțenii orașului.

 

Lasă un răspuns