Nu va mai fi nevoie de autorizație de construcție pentru anumite lucrări și locuințe

Nu va mai fi nevoie de autorizație de construcție pentru anumite lucrări și locuințe

Nu va mai fi nevoie de autorizație de construcție pentru anumite lucrări și locuințe. O procedură simplificată pentru construirea unor clădiri va apărea pe viitor, astfel încât, pentru a le ridica nu va mai fi nevoie de obținerea unei autorizații de construire, ci doar de notificarea primăriei, potrivit unui proiect de lege adoptat recent la Guvern și prin care o serie de acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor vor fi reunite într-unul singur. Printre altele, se vor putea construi doar cu notificarea primăriei case la țară, garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară etc.

Potrivit Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, conținut de proiectul de lege adoptat deja de Guvern și care va reuni reglementările din cele trei domenii, stabilite acum de mai multe acte normative, va apărea o procedură simplificată, în baza căreia se vor putea desfășura o serie de activități de construcții, fără să mai fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire.
Concret, în vederea accelerării procedurilor de implementare a investițiilor, vor putea fi “realizate lucrări de construire pe baza unui proiect realizat de colective de arhitecți, ingineri constructori și ingineri de instalații, precum și de alte tipuri de ingineri în raport cu specificul proiectelor, fiecare specialist elaborând proiectul doar potrivit competențelor dobândite în condițiile legii pe domeniile de studii absolvite, cu respectarea legislației privind calitatea în construcții și a regulamentelor locale de urbanism, în baza procedurii simplificate de notificare.

Lucrările de construire care vor putea fi executate în baza notificării transmise autorităților administrației publice locale competente să emită autorizații de construire clădiri, cu respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare, sunt împărțite în două categorii: realizarea de construcții noi și realizarea de intervenții asupra construcțiilor existente.

În categoria construcțiilor noi ce vor putea fi făcute doar cu notificarea primăriei se numără:

 • clădiri/ construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale – garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, piscină, grup sanitar și altele asemenea, care nu depășesc 50 mp;
 • o singură locuință unifamilială cu acces și lot propriu, parter, fără subsol, cu o suprafață construită maximă de 150 mp, în mediu rural, cu respectarea regulamentului de urbanism aplicabil numai în baza unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau județene, achiziționate pe baza unor concursuri de soluții, cu respectarea specificului local.
Pe de cealaltă parte, vor putea fi făcute doar în baza notificării primăriei lucrări pentru realizarea de intervenții asupra construcțiilor existente, precum:
 • construirea de împrejmuiri noi prin desființarea celor existente numai în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile;
 • înlocuirea acoperișului existent în aceeași formă sau prin reconfigurare și înălțare cu maximum 0,5 m și numai dacă înălțimea la streașină și coamă se încadrează în înălțimea maximă admisă prin regulamentul de urbanism aplicabil;
 • lucrări de amenajare mansardă în poduri existente, inclusiv asigurarea circulațiilor verticale în locuințe unifamiliale, fără modificări aduse asupra volumetriei de ansamblu a clădirii, numai dacă nu sunt necesare măsuri de consolidare a clădirii;
 • renovarea și extinderea bucătăriei, renovarea și extinderea băii, închiderea în mod unitar a logiilor și balcoanelor în apartamente locuințe colective;
 • modificări de compartimentare/ remodelări ale pereților interiori nestructurali sau exteriori, dacă nu se modifică dimensiunea casei pentru locuințe unifamiliale;
 • remodelări fațade, numai dacă acestea nu au rol structural portant;
 • lucrări de reabilitare energetică unitară a anvelopei și/ sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/ șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri;
 • modificări de compartimentare interioară, nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare numai dacă nu sunt afectate lungimea și/ sau gabaritul căilor de evacuare ori funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea securității la incendiu ori gradul de rezistență/ nivelul de stabilitate la foc al construcției;
 • schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/ desființare și numai cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru funcțiuni comerciale sau de birouri, cu acces public;
 • extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând clădirilor existente în vederea amenajării de grupuri sanitare sau camere tehnice cu suprafețe de maximum 25 mp;
 • lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de rețele edilitare și la instalațiile aferente.
Toate lucrările amintite mai sus se vor putea face doar dacă clădirile sunt în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Notificarea executării lucrărilor de construire la primării va trebui făcută înainte de începerea executării lucrărilor, prin completarea unui formular de notificare și anexarea unui proiect tehnic de execuție cu conținut simplificat realizat de către colective tehnice de specialitate conform particularităților proiectului, respectiv arhitecți cu drept de semnătură, ingineri constructori și de instalații, precum și alte tipuri de ingineri în domeniul construcțiilor.

Formularul de notificare și proiectului aferent se vor putea transmite către autoritatea administrației publice locale în format tipărit sau digital.

Primăriile vor confirma automat recepționarea notificării transmise în format digital sau la data depunerii, în cazul în care aceasta se depune în format tipărit.

După analizarea notificării, autoritățile administrației publice locale competente vor decide, după caz:

 • aprobarea tacită, care produce efecte de la împlinirea unui termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării;
 • informarea expeditorului notificării cu privire la necesitatea unor clarificări tehnice sau la completarea cu alte documente obligatorii potrivit legii (în termen de maximum 15 de zile lucrătoare de la înregistrarea notificării);
 • necesitatea solicitării unor documentații complementare necesare pentru obținerea de avize și acorduri prin intermediul Comisiei pentru Acord Unic sau avizele obținute independent;
 • informarea expeditorului notificării cu privire la necesitatea solicitării și emiterii unei autorizații de construire/ desființare/ regularizare/ modificare, pentru realizarea lucrărilor notificate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării sau de la înregistrarea clarificărilor solicitate.

Lasă un răspuns