Muncă nedeclarată și amenzi pe șantiere

Muncă nedeclarată și amenzi pe șantiere

Muncă nedeclarată și amenzi pe șantiere. 418 cazuri de muncă nedeclarată depistate și amenzi de aproape 10.000.000 de lei aplicate de Inspecția Muncii pe șantierele de construcții clădiri, lucrări de geniu civil și lucrări speciale de construcții.

Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii din domeniile construcții clădiri, lucrări de geniu civil și lucrări speciale de construcții s-a finalizat cu 2.412 controale, în urma cărora au fost dispuse 2.107 sancțiuni contravenționale, din care 644 de amenzi. Valoare totală a amenzilor aplicate este de 9.914.200 de lei, din care 7.488.000 de lei pentru muncă nedeclarată.
Obiectivele campaniei au fost eliminarea neconformităţilor constatate, dispunerea de măsuri de remediere și creșterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Au fost depistate 418 persoane prestând muncă nedeclarată, aflate în următoarele situații:
– 365 fără a avea încheiat contract individual de muncă
– pentru 45 nu s-a efectuat transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității
–  7 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat
– 1 persoană presta activitate cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aplicate 1.521 de secțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare de 1.977.500 de lei. Pentru neconformitățile constatate, inspectorii de muncă au dispus 49 de sistări de activitate pentru 8 societăți, 22 locuri de muncă și pentru 19 echipamente de muncă.
Cu ocazia controalelor desfășurate, au fost constatate 3176 de deficiențe, pentru care inspectorii de muncă au dispus tot atâtea măsuri cu termene concrete de remediere și al căror mod de îndeplinire va fi monitorizat.
Citește și: Anaf avertizează: „Prima oară e cu vorba bună”

Lasă un răspuns