La Moldova Nouă se va construi o nouă bază de andocare a tehnicii de marină a Sectorului Poliţiei de Frontieră

La Moldova Nouă se va construi o nouă bază de andocare a tehnicii de marină a Sectorului Poliţiei de Frontieră

La Moldova Nouă se va construi o nouă bază de andocare a tehnicii de marină a Sectorului Poliţiei de Frontieră.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara este structura teritorială a Poliţiei de Frontieră Române, cu personalitate juridică, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Inspectoratul este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, cu modificările şi completăririle ulterioare.
Lungimea totală a frontierei aflată în responsabilitatea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara este de 621,4 Km, în zona administrativă a județelor Timiș, Caraș-Severin şi Mehedinţi, având frontieră comună cu R. Serbia pe o distanţă de 543,8 km, cu Ungaria 49,3 km şi R. Bulgaria 28,3 km.
În subordinea inspectoratului își desfășoară activitatea:
3 Servicii Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră,
– 16 Sectoare ale Poliţiei de Frontieră cu 13 Puncte Poliție de Frontieră,
din care: – 8 rutiere,
– 2 rutiere şi feroviare,
– 3 fluviale.
ITPF Timișoara și-a prezentat recent bilanțul pe anul 2023. Printre altele, polițiștii de frontieră arondați Banatului au accesat și două proiecte cu finanțare externe nerambursabile.
Proiect de importanță strategică „Un climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă” (Safer climate within the Romanian-Serbian border area – SAFE).
Programul Interreg VI-A IPA România-Serbia aferent cadrului financiar multianual 2021-2027
Parteneri ai proiectului:
– Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara – lider de proiect;
– Ministerul de Interne al Republicii Serbia – partener;
– Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin (S.P.P.P.P.F. Dr. Tr. Severin) – partener;
– Inspectoratul General al Poliției Române – partener;
– Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – partener.
I.T.P.F. Timișoara, în calitate de lider de proiect, a depus cererea de finanțare pentru proiectul “Safer climate within the Romanian-Serbian border area- RORS00004 – SAFE, prin care se acordă finanţarea nerambursabilă în Programul Interreg VI-A IPA România-Serbia aferent cadrului financiar multianual 2021-2027, în valoare totală de 13,8 milioane de euro, din care I.T.P.F. Timișoara are alocat 7,74 milioane de euro (din care 15% reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat).
Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de consolidarea capacității de gestionare a frontierelor, precum și a capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu și a părților interesate.
Citește și: Pescar rătăcit a fost salvat din Dunăre de către „Frontiera” de la Moldova Nouă
Până la aprobarea cererii de finanțare a acestui proiect, a fost întocmit proiectul de PAAP și anexa privind cumpărările directe pentru întregul proiect cât și extrasul de PAAP și anexa privind cumpărările directe pentru I.T.P.F. Timișoara. Au fost întocmite documentațiile de atribuire și au fost publicate în SEAP două proceduri simplificate de achiziție în luna decembrie 2022 ( având termen limită de depunere a ofertelor data de 20.01.2023) în vederea încheierii contractelor de lucrări (proiectare și execuție), pentru obiectivele:
  1. Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române – Vârciorova, județul Mehedinți;
  2. Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin (construcție bază de andocare).
Descrierea celor 2 obiective:
  1. Modernizare Centru de Conferințe al Poliției de Frontieră Române – Vârciorova, județul Mehedinți:
Actualul sediu al Centrului de Pregătire Vârciorova nu asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţilor specifice, sens în care se impune realizarea unui sediu nou pentru structura în cauză, care să răspundă cerinţelor de calitate a fondului construit şi alinierea, din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană.
Se doreşte organizarea unui centru multifuncţional care să poată găzdui activităţi în cadrul unor întâlniri de lucru, conferinţe, consfătuiri, etc., în condiţii propice desfăşurării unor astfel de activităţi. Prin realizarea acestei investiţii, se va crea un mediu modern de formare profesională iniţială şi continuă a personalului M.A.I. şi a altor categorii de persoane din afara ministerului cu atribuţii în domeniul Schengen, precum şi de cercetare ştiinţifică.
Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului pe care se execută investiţia: imobilul / terenul pe care se va implementa proiectul are o suprafaţă de 3200 mp, se află în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara.

Citește și: Polițiștii de frontieră de la Moldova Nouă sunt la datorie! Au salvat doi cetățeni din Yemen din apele fluviului Dunărea

În prezent, în cadrul imobilului sunt edificate două construcţii, din care una face obiectul desfiinţării. Procedura de atribuire se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică de lucrări între ofertantul câştigător şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, iar contractul se va derula pe o perioadă de 20 luni de la data semnării sale de către ultima parte.
-Valoare estimată a procedurii: 15.804.417,50 lei;
Valoare ofertă câștigătoare: 13.881.921,71 lei;
-Operator economic câștigător: Asociere : CONCELEX (Leader), QUADRATUM ARCHITECTURE.

Amenajare mal Dunăre Moldova-Nouă, județul Caraș-Severin.
În perioada 2002–2018, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a achiziţionat, din fonduri externe nerambursabile, cca. 220 nave şi mijloace plutitoare, necesare îndeplinirii misiunilor specifice. Una dintre problemele logistice majore este lipsa spaţiilor de acostare, bazare şi staţionare a tehnicii de marină.
În prezent, din cauza lipsei spațiilor amenajate pentru mijloace plutitoare, în zona Moldova Nouă, bazarea se realizează, în mod necorespunzător, în dana triplă, în zona portului turistic, la un cheu aparţinând Căpităniei Portului Moldova Nouă.
Situația prezentată privește Sectorul Poliţiei de Frontieră Moldova Veche din judeţul Caraş Severin, în dotarea căruia se găsesc 5 şalupe, 6 ambarcaţiuni de intervenţie şi 2 pontoane, care vor fi relocate în noua locație.

La Moldova Nouă se va construi o nouă bază de andocare a tehnicii de marină a Sectorului Poliţiei de Frontieră

Procedura de atribuire se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică de lucrări între ofertantul câştigător şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara. Contractul se va derula pe o perioadă de 18 luni de la data semnării sale de către ultima parte.
-Valoare estimată a procedurii: 10.662.274,12 lei;
Valoare ofertă câștigătoare: 9.814.513,36 lei;
-Operator economic câștigător: Asociere : TEHNODOMUS S.R.L. (Leader), AQUACON PROIECT.

foto arhivă: Poliția de Frontieră

Lasă un răspuns