Constantin Daicoviciu poate deveni o comună europeană! Doar cu Loredana Conciatu!

Constantin Daicoviciu poate deveni o comună europeană! Doar cu Loredana Conciatu!

Loredana Conciatu este candidata PNL la funcția de primar al comunei Constantin Daicoviciu și obiectivele de dezvoltare ale comunei natale se bazează pe accesarea fondurilor europene.

“Fondurile europene oferă mari oportunități de creștere și dezvoltare. Proiectele europene aduc beneficii directe cetățenilor, întrucât creează o infrastructură mai bună, un mediu mai sănătos și noi oportunități de afaceri. România a obținut o sumă impresionantă de 79,9 miliarde de euro, în urma negocierilor de la Consiliul European.


A fost elaborat Planul Național de Investiții și Relansare Economică, bazat pe obiective finanțate din Fonduri Europene. Principalele domenii în care vor fi investiți banii europeni și pentru care s-au aprobat sumele pentru pregătirea proiectelor: infrastructură, infrastructură de apă-canalizare, agricultura, transporturi, turism, cultură, eficiență energetică, campusuri școlare pentru învățământ dual, sănătate, schimbări climatice.

În acest context, înființarea Serviciului de Proiecte Europene, în cadrul primăriei Constantin Daicoviciu, nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru dezvoltarea comunei la nivel european. Specialiștii din cadrul Serviciului de Proiecte Europene se vor ocupa, în mod direct, de consultanță, proiectare, accesare, implementare. Beneficiari vor fi și cei interesați de accesarea proiectelor europene. Aceștia vor fi ajutați în pregătirea proiectului, identificarea sursei (a programului de finanțare), evaluarea proiectului, implementarea proiectului și monitorizarea proiectului.

Sursele potențiale de finanțare din fonduri europene. Structura actuală pe programe operaționale ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2021-2027, finanțări pentru proiecte de dezvoltare locală din următoarele surse:
➢ Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM): din care se vor putea finanța proiecte care susțin dezvoltarea infrastructurii de transport, dar și cea de mediu prin investițiile în alimentare cu apă sau infrastructura de canalizare și gestionare a deșeurilor.
➢ Programul Operațional Regional (POR): prin care vor fi finanțate proiecte din domenii precum infrastructura educațională, infrastructura de sănătate, proiecte din domeniul serviciilor sociale. O importantă încurajare în sensul simplificării și reducerii termenilor pentru atragerea de fonduri prin proiecte finanțate din POR este dat de faptul că Agenția de Dezvoltare Vest va obține în cadrul financiar multianual 2021-2027 statutul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, astfel că întreg procesul de selecție, finanțare și monitorizare a proiectelor finanțate din POR se vor derula la nivelul Regiunii Vest, nemaiexistând alți intermediari în acest sens.
➢ Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR): prin care vor fi finanțate investiții în reabilitarea de străzi din intravilanul localităților rurale, dar și drumuri comunale, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, unități de prestare de servicii sociale, unități de educație ( grădinițe, creșe, școli).

Cu siguranță nu vom neglija sub nici o formă Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru că reprezintă una dintre sursele principale de finanțare pentru infrastructura locală, având la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile: sănătate, educație, apă-canalizare, energie termică și electrică (inclusiv iluminat public), transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Alături de absorbția de Fonduri Europene din principalele domenii de investiții: infrastructură, agricultură, educație, sănătate, cultură și identitate, sport, o prioritate la fel de importantă o reprezintă modernizarea serviciilor publice, digitalizarea administrației locale.


Așteptările cetățenilor pentru o administrație performantă și în slujba comunității sunt legitime, mai ales în această perioadă a schimbărilor digitale apărute la nivelul economiei și societăți. Administrația locală sau centrală nu a ținut pasul cu transformările digitale, generând costuri de timp și de bani pentru cetățeni. O administrație publică este eficientă atunci când se află în slujba cetățeanului, oferindu-i, la problemele și solicitările sale, soluții complete și la timp. Înțelegerea problemelor, identificarea și oferirea soluțiilor rezultă dintr-un dialog onest și constant realizat între cetățeni și administrația locală. Cetățeanul este în centrul atenției și nu invers.


Digitalizarea administrației locale reprezintă o prioritate pentru orice act de guvernare locală responsabilă. Creșterea capacității administrative, a calității serviciilor publice și debirocratizarea sunt indisolubil legate de digitalizarea informației stocate pe mediile tradiționale (hârtie) și informatizarea activităților și proceselor ce conduc la furnizarea de servicii publice cetățenilor.
Digitalizarea înseamnă comunicare, informare, eficiență, transparență atât pentru instituție cât și pentru cetățeni.
Beneficiile digitalizării:
Comunicare: accesarea tuturor informațiilor publice, posibilă de oriunde există conexiune la internet.
Eficiență: utilizarea tehnologiilor moderne, ce duc la eficientizarea activității instituției.
Securitate: transmiterea, procesarea și salvarea datelor în siguranță și gestionarea cât mai ușoară a datelor.
Accesibilitate: stocarea documentelor într-un mod organizat, astfel încât să poată fi transferate și accesate și de alte structuri.
Siguranță: transparența activităților din instituție
Plata online: plata diferitelor taxe și a impozitelor, în siguranță, fără deplasarea la instituție.
Automatizare: reutilizarea informațiilor existente și simplificarea modului de lucru.
Informare: verificarea de acasă a stadiului în care se află solicitarea făcută către instituție.


Accesarea digitală a informațiilor, completarea formularelor online, cereri depuse online, plata online a taxelor și impozitelor, depunerea online a declarațiilor către administrația publică locală, documente semnate electronic în relația cu instituțiile publice, toate acestea devin modalități normale de interacțiune cu administrația publică. Reducerea birocrației, creșterea transparenței și a eficienței prin utilizarea tehnologiilor moderne și automatizarea fluxului administrativ, conduc la o administrație eficientă, adaptabilă, modernă și nu în ultimul rând europeană.

În calitate de viitor primar al acestei frumoase comune, știu că implicarea, buna credință și consecvența aduc, prin muncă și viziune deopotrivă, rezultate concrete în planul prosperității comunității și al calității vieții!” ##comunăeuropeană## ##sepoateșilaconstantindaicoviciu## – Loredana Conciatu – candidatul PNL la fucția de primar al comunei Constantin Daicoviciu. 

One thought on “Constantin Daicoviciu poate deveni o comună europeană! Doar cu Loredana Conciatu!

Lasă un răspuns