Statutul elevului modificat oficial!

Statutul elevului modificat oficial!

Statutul elevului  modificat oficial. Pentru armonizarea legislației din domeniu, după apariția, în ultimul timp, a mai multor schimbări, Ministerul Educației a stabilit, printr-un ordin ce se aplică din această săptămână, modificarea statutului elevului. Astfel, au fost clarificate aspecte legate de exmatriculare, care este posibilă acum doar în învățământul postliceal, și de structura anului școlar, care nu mai are semestre, ci module de învățare.

Modificările aduse recent statutului elevului se regăsesc în Ordinul Ministerului Educației nr. 3.797/2023, aplicabil din 22 martie.
Astfel, statutul, cuprins în Ordinul nr. 4.742/2016, stabilește că, de-acum, exmatricularea se poate aplica doar în cazul învățământului postliceal, nu și a celui liceal (ciclul superior), așa cum era înainte.
Apoi, actul normativ a fost modificat astfel încât să reflecte schimbarea apărută în 2022 în legătură cu structura anului școlar. Mai exact, este vorba despre înlocuirea semestrelor cu module de învățare (cinci la număr).
Așadar, cam toate referirile la semestre au fost înlocuite în statutul elevului. De asemenea, pentru că anul școlar este împărțit acum în module, a trebuit modificat și modul în care sunt exprimate limitele numărului de absențe pentru care se scade nota la purtare.
Mai precis, statutul elevului prevede acum că, “pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/ modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct”.
Înainte, pragurile absențelor erau raportate la semestre – zece absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul.
Totodată, acum, statutul stabilește că fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului școlar, nu la începutul primului semestru, așa cum era înainte.

Citește și: Deputat Jaro Marșalic: Anul școlar 2023-2024 aduce pentru cel puțin un milion de elevi posibilitatea de a beneficia de o masă gratuită la școală!

În fine, Ordinul 3.797/2023 introduce și precizarea că regulile din statut se aplică și elevilor audienți. Mai exact, în ordin scrie că “elevii înscriși ca elevi audienți beneficiază de drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul statut”.
Elevii audienți sunt cei care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări și care nu au încă studiile echivalate.

Lasă un răspuns