Mai multe categorii de angajați din sănătate vor beneficia de venituri majorate

Mai multe categorii de angajați din sănătate vor beneficia de venituri majorate

Mai multe categorii de angajați din sănătate vor beneficia de venituri majorate. Angajații din spitale, secții sau compartimente în care se tratează boli infecțioase vor putea primi sporul pentru pentru condiții deosebit de periculoase. Dacă un proiect legislativ ce a primit luni votul senatorilor va ajunge să se aplice. În plus, documentul mai stabilește majorări salariale pentru angajații din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dar și pentru personalul contractual din spitalele publice, altul decât cel de specialitate medico-sanitar sau auxiliar.

În esență, proiectul de lege ce va ajunge în curând la Camera Deputaților pentru dezbatere și votul final din Parlament vizează modificarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
În primul rând, printr-un amendament introdus la Senat, viitoarea lege stabilește că, alături de categoriile care pot primi deja acest spor, și personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase va putea beneficia de sporul pentru condiții deosebit de periculoase. Cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază.
În plus, pentru că, potrivit motivării măsurii, în prezent, “la nivelul întregului sistem de sănătate există o demotivare a personalului contractual încadrat în unități sanitare publice cu paturi, altul decât personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, determinată atât de nivelul de salarizare, cât și de volumul și complexitatea activității, raportat la nivelul actual al salariilor”, se propune reglementarea unei modalități de majorare salarială pentru această categorie de lucrători, pe baza unor criterii ce vor fi stabilite prin ordin de Ministerul Sănătății (MS).
Concret, salariile de bază ale personalului contractual încadrat în unități sanitare publice cu paturi, altul decât personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar vor fi stabilite, prin asimilare, la nivelul celor aferente funcțiilor contractuale din aparatul central al MS.

Citește și: Situație duplicitară în sistemul de sănătate județean… De ce bolnavii își plătesc medicamentele în spital?

Asimilarea funcțiilor și salariilor, dar și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se va face prin ordin al MS.
Pentru că aceeași situație se întâlnește și în cazul angajaților sistemului de asigurări sociale, respectiv demotivare generată de nivelul de salarizare, dar și de volumul mare de muncă, se propune, prin proiectul de față, creșterea nivelului de salarizare și în cazul acestor angajați.
Stabilirea noului nivel de salarizare al personalului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și al caselor de asigurări se va face, potrivit proiectului legislativ, prin ordin al președintelui CNAS.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: