În luna aprilie începe programul ,,Rabla Local”

În luna aprilie începe programul ,,Rabla Local”

În luna aprilie începe programul ,,Rabla Local”.  Programul ,,Rabla Local” este gata de start.

După multe dezbateri și amânări, sesiunea de lansare va avea loc în aprilie a.c., ne-a precizat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Ministrul Mediului, Tánczos Barna, spune că pe 21 aprilie cetățenii încep înscrierea în program pe platformă unică națională. După înscriere, implementarea efectivă se face de către primărie (primirea și analiza dosarelor și plata). ,,Pe 21 aprilie pornește programul Rabla Local.
Înainte de această dată va fi sesiunea de înscriere în program a autorităților publice locale. Fac un apel către toate UAT-urile, primăriile, să se grăbească cu aprobarea în consiliile locale a participării în program”, a declarat ministrul. ,,Administrația Fondului pentru Mediu intenționează să simplifice procedurile de accesare a proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu prin descentralizarea unor programe, cu ajutorul primăriilor care se vor implica direct în analiza şi implementarea proiectelor, așa cum este cazul Programului de casare a autovehiculelor uzate.
În acest context, ghidul Programului privind casarea autovehiculelor uzate va suferi modificări, urmând ca sesiunea de lansare să aibă loc în prima parte a anului 2023. Perioada şi modalitatea de depunere a cererilor de finanțare, însoțite de documentația aferentă, se vor stabili prin dispoziția președintelui AFM”, a transmis instituția.
Este pentru a treia oară când lansarea ,,Rabla Local” este amânată din motive ce susțin completare sau din lipsa implicării administrațiilor locale. Programul ar fi trebuit să demareze în septembrie anul trecut, dar a fost amânat pentru 14 octombrie, apoi pentru 11 noiembrie. Prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o mașină mai veche de 15 ani vor putea primi, de la primăria de care aparțin, un stimulent în valoare de 3.000 de lei, fără a fi obligați să-i folosească pentru a cumpăra o mașină nouă. Așadar, un avantaj ce nu condiționează folosirea într-un anumit scop.
Acte necesare ,,Rabla local” 2023:
Admiterea cererii de finanțare, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul va depune următoarele documente:
a) cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;
b) împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;
d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 – alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.
Citește și: Programele Rabla revin
Instrucțiunile cuprinzând modul de înscriere a solicitanților în Program și procesul de depunere a cererilor de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM. Criteriile de eligibilitate a autovehiculului uzat. Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;
b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).
Poate guvernul se va gândi și la un program similar, ,,Rabla local electronic”, în felul acesta nu am mai vedea electrocasnice aruncate în râuri sau prin păduri.

foto articol: Romania Tv

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: