Cum  pot cere pensionarii și salariații în 2023 cele 60.000 de bilete de tratament balnear

Cum  pot cere pensionarii și salariații în 2023 cele 60.000 de bilete de tratament balnear

Cum  pot cere pensionarii și salariații în 2023 cele 60.000 bilete de tratament balnear. În acest an, numărul biletelor de tratament balnear de care pot beneficia atât pensionarii, cât și salariații care suferă de diverse afecțiuni medicale depășește 60.000, fiind, de fapt, identic cu cel din 2022, potrivit unei hotărâri apărute luni în Monitorul Oficial.

Concret, prin HG 172/2023, ce se aplică din 6 martie, se stabilește asigurarea, în 2023, a unui număr de maximum 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.
Suplimentar, la numărul de bilete de mai sus se vor adăuga și bilete de tratament balnear contractate cu alte unități de profil.
Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
Cum se pot cere biletele de tratament balnear
Biletele de tratament se acordă persoanelor îndreptățite, la cerere, fiecare dintre acestea putând beneficia, în cursul unui an calendaristic, de un singur bilet de tratament.
Astfel, biletele se acordă la cerere numai anumitor categorii de persoane care dovedesc că au nevoie de un astfel de tratament pentru afecțiunile lor medicale. Concret, pot beneficia de un bilet de tratament în acest an cei ce sunt asigurați în sistemul public de pensii și pensionarii din acest sistem, precum și cei care au dreptul la aceste bilete printr-un act normativ special.
Distribuirea biletelor de tratament balnear o face Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii. Mai exact, cei care doresc să se înscrie în vederea obținerii unui bilet de tratament trebuie să depună la sediul casei teritoriale de pensii sau online (utilizând site-ul CNPPo cerere, urmând ca restul documentelor să fie atașate la momentul eliberării biletului.
Potrivit CNPPactele necesare pentru obținerea biletelor sunt, de principiu, următoarele:
  • document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie, care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
  • declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi, care se va prezenta la momentul eliberării biletului;
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear și de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original la momentul eliberării biletului).
Citește și: S-a aprobat acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2023
După cum subliniază și CNPP, cererile de acordare a biletelor de tratament balnear sunt ierarhizate în funcție de punctajul obținut de fiecare cerere în parte. Apoi, dacă se întâmplă ca mai multe cereri să aibă același punctaj, departajarea se va face în funcție de numărul de bilete de tratament de care a beneficiat fiecare persoană în ultimii doi ani. Așadar, au mai multe șanse să plece la tratament persoanele care au fost doar o dată sau nu au fost deloc în stațiune în ultimii doi.

Lasă un răspuns