Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis: „Pe perioada stării de alertă, masca de protecție este obligatorie în spațiile publice deschise”

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis: „Pe perioada stării de alertă, masca de protecție este obligatorie în spațiile publice deschise”

Având în vedere creşterea continuă şi îngrijorătoare a numărului de persoane infectate cu SARS CoV-2 în judeţul nostru, ieri, 03.11.2020, a avut loc o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

În urma analizelor, s-au dispus adoptat următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr. 47/03.11.2020, privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile, la data de 03.11.2020 şi dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a HGR nr.856/2020 la nivelul județului Caraș-Severin;

2. Hotărârea nr. 48/03.11.2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura în spaţiile deschise pe tot teritoriul judeţului Caraş-Severin, după cum urmează:

Art.1. (1) Începând cu data de 04.11.2020, pe toată perioada stării de alertă, pe teritoriul județului Caraş-Severin, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

(2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense sau alte activităţi, reglementate de prevederi legale în vigoare.

Art.2. Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise, afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în aceste spaţii.

Art.3. (1) Se instituie în sarcina autorităților și instituțiilor competente aplicarea măsurilor necesare pentru intensificarea acțiunilor de control în toate spațiile publice deschise.

(2) Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne împreună cu alte instituţii cu atribuţii de control (Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, etc), conform competențelor legale.

(3) Nerespectarea măsurilor mai sus menţionate se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit legii.

Art.4. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin va modifica prezenta Hotărâre în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 04.11.2020 şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

Art.6. (1) Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2) Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

3. Hotărârea nr. 49/03.11.2020 privind aprobarea propunerilor de suspendare cursuri şcolare, respectiv aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ, în urma analizării situaţiei epidemiologice existente la data de 03.11.2020 la nivelul județului Caraș-Severin, după cum urmează:

Art.1 (1). Se aprobă trecerea la Scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ astfel:

 • Școala Gimnazială ”Vasile Versavia” Naidăș pentru o perioadă de 14 zile (02.11-15.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială ”Vasile Versavia” Naidăș și structura Grădinița cu Program Normal Naidăș, din cauza ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială Fârliug pentru o perioadă de 14 zile (03.11-16.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială Fârliug și structura Grădinița cu Program Normal Fârliug, din cauza ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială ”Trandafir Tămaș” Marga pentru o perioadă de 14 zile (04.11-17.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială ”Trandafir Tămaș” Marga și structura Grădinița cu Program Normal Marga, din cauza ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială Ocna de Fier pentru o perioadă de 14 zile (04.11-17.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială Ocna de Fier și structura Grădinița cu Program Normal Ocna de Fier, din cauza ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială ”Gheorghe Guga” Răcășdia pentru o perioadă de 14 zile (04.11-17.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială ”Gheorghe Guga” Răcășdia și structurile arondate acesteia, datorită ratei de incidență/localitate;

(2). Se aprobă suspendarea, respectiv prelungirea suspendării cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ, respectiv clase, astfel:

 • Școala Gimnazială ”Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni, suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la o clasă cu predare în regim simultan Pregătitoare/I, pentru o perioadă de 14 zile (03.11-16.11.2020), din cauza unui caz confirmat pozitiv;

 • Școala Gimnazială Slatina Timiș, prelungirea suspendării cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la o clasă cu predare în regim simultan II/IV de la Școala Primară Ilova, pentru o perioadă de 14 zile (03.11-12.11.2020), din cauza rezultatului pozitiv la retestare;

(3). Se aprobă trecerea la Scenariul 2 – GALBEN pentru următoarele unităţi de învăţământ, astfel:

 • Toate unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Caransebeș, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate, cu excepția Colegiului Național ”C.D. Loga” Caransebeș, care rămâne pe scenariul 3- roșu până la data de 10.11.2020, din cauza cazurilor confirmate cu virusul SARS-CoV-2 din unitate;

 • Toate unitățile de învățământ de pe raza orașului Oravița, începând cu data de 02.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială ”Atanasie Cojocaru” Pojejena și structurile arondate Grădinița cu Program Normal Belobreșca, Grădinița cu Program Normal Pojejena, Grădinița cu Program Normal Radimna și Școala Primară ”Borislav Crîstici” Belobreșca, începând cu data de 03.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială ”Traian Lalescu” Cornea și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Liceul Tehnologic ”Iosif Coriolan Buracu” Prigor și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială Slatina Timiș și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială ”Iuliu Birou” Ticvaniu Mare și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;

 • Școala Gimnazială ”Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate, cu excepția menționată la art.1, alin 2;

 • Școala Gimnazială Vârciorova și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate.

(4). Se aprobă trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezența tuturor elevilor ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ, astfel:

 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Christiana” Bocșa și structura Școala Profesională Specială Bocșa, începând din data de 03.11.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5;

 • Școala Gimnazială Cărbunari și structura Grădinița cu Program Normal Cărbunari, începând din data de 03.11.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5.

Art.2.(1). În urma analizării propunerilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin menționate la art.1, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin se aprobă Scenariile de funcţionare ale unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin înaintate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.

(2).Scenariile de funcţionare ale unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin sunt cuprinse în Anexa nr.1, care face parte intergrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

(2). Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin va comunica prezenta Hotărâre, fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Hotărârile nr. 47/03.11.2020 şi nr. 48/03.11.2020 şi anexele aferente pot fi accesate pe site-ul Instituţiei Prefectului – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

Datele ne-au fost furnizate de Biroul de presă al Instituției Prefectului județului Caraș-Severin, prin purtătorul de cuvânt Flavius Militaru.

Lasă un răspuns